Tiêu chuẩn hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường hàng không

Thứ Hai, 28/09/2015 - 12:19 GMT+7

Tiêu chuẩn hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường hàng không.
TCCS 04:2009/CHK