Tiêu chuẩn hệ thống phụ trợ dẫn đường vô tuyến mặt đất

Thứ Hai, 28/09/2015 - 12:13 GMT+7

Tiêu chuẩn hệ thống phụ trợ dẫn đường vô tuyến mặt đất.
TCCS 05:2009/CHK