Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình bảo dưỡng duy tu sân bay dân dụng Việt Nam

Thứ Hai, 28/09/2015 - 12:11 GMT+7

Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình bảo dưỡng duy tu sân bay dân dụng Việt Nam.
TCCS 06:2009/CHK