Nâng cao năng lực khai thác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, chất lượng dịch vụ hàng không tại các cảng hàng không dân dụng Việt Nam

Thứ Sáu, 25/09/2015 - 09:40 GMT+7

Đó là nội dung Đề án đã được Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ký ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2014.
Nhằm nâng cao năng lực khai thác và bảo đảm an toàn hàng không, chất lượng dịch vụ hàng không tại các cảng hàng không dân dụng Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Hàng không đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Đề án đã đưa ra các mục tiêu cụ thể:
Về nâng cao năng lực khai thác tại các cảng hàng không, cần đầu tư hạ tầng cơ sở và sửa chữa cải tạo nâng cấp các hạng mục, công trình tại các cảng hàng không trong giai đoạn 2014-2020 và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng hàng không trên cơ sở đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động khai thác cảng hàng không, sân bay.
Về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, bảo đảm chỉ số an toàn phải đạt mức chấp nhận được trở lên theo quy định của ICAO đối với các dịch vụ do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cung cấp.
Về nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không tại các cảng hàng không, mục tiêu đề ra là nâng cao ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành Hàng không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Cam kết cung ứng các dịch vụ hàng không và phi hàng không đảm bảo chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo hình ảnh tốt và sự hài lòng cho khách hàng; cam kết cung cấp hàng hóa dịch vụ chất lượng cao tại các cảng hàng không, sân bay, đảm bảo an toàn vệ sinh, kiểm định chất lượng hàng hóa, tạo điều kiện cho các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, sản phẩm trong nước chất lượng cao, đặc sản địa phương… nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo đúng chủ trương của Nhà nước.
Ngoài ra, tại Đề án, Bộ trưởng giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay nghiên cứu, tìm giải pháp phòng ngừa, khắc phục các sự cố, phối hợp, kiến nghị các vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để tháo gỡ vì mục tiêu chung, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; Chủ trì thành lập Hội đồng cấp Slot bay trong năm 2015; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu việc thương mại hóa Slot tại các cảng hàng không có tần suất lớn như: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng,Cam Ranh, Phú Quốc; Chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  và các đơn vị liên quan rà soát lại các văn bản hiệp đồng, quy chế phối hợp … để điều chỉnh, bổ sung kịp thời trên tinh thần cùng nhau hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ; Chỉ đạo các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ về công tác hiệp đồng phối hợp tại các cảng hàng không nghiêm túc, đủ thành phần theo quy định; Tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động khai thác tại các cảng hàng không như cấp phép khai thác  cho các hạng mục, trang thiết bị và nhân sự tại các cảng hàng không; Ban hành các văn bản hướng dẫn về tài liệu, quy trình khai thác và lộ trình thực hiện căn cứ vào điều kiện hạ tầng ngành hàng không ở Việt Nam và căn cứ vào các luật lệ quốc tế trong lĩnh vực hàng không; Trao quyền cho các trung tâm đào tạo của Tổng công ty Cảng hàng không VN để thực hiện công tác đào tạo, năng định cho nhân viên hàng không và Cục HKVN thực hiện vai trỏ kiểm tra giám sát./.