Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về phòng, chống mất cắp tài sản, hành lý ký gửi và hàng hóa vận chuyển đường hàng không

Thứ Sáu, 25/09/2015 - 09:18 GMT+7

Đây là yêu cầu của Cục trưởng Lại Xuân Thanh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch số 1268/KH-CHK ngày 17/3/2015 về phòng chống mất cắp tài sản hành lý ký gửi và hàng hóa vận chuyển đường hàng không năm 2015, ngày 3/7. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Hàng không.


Cục trưởng Lại Xuân Thanh yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp kịp thời trao đổi, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến các vụ thất lạc, mất cắp hành lý, hàng hóa

Tại hội nghị, các đơn vị, doanh nghiệp đã báo cáo kết quả ban đầu về việc thực hiện Kế hoạch số 1268/KH-CHK, trong đó nêu ra các biện pháp tại đơn vị, doanh nghiệp đã và đang áp dụng để phòng chống mất cắp tài sản hành lý ký gửi và hàng hóa vận chuyển đường hàng không. Đồng thời, các giải pháp khắc phục để giảm thiểu các vụ việc mất cắp hành lý ký gửi, tiến tới giải quyết dứt điểm tình trạng này cũng đã được các đơn vị, doanh nghiệp đề xuất.
Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, doanh nghiệp, Cục trưởng Lại Xuân Thanh đã yêu cầu Phòng An ninh hàng không căn cứ trên cơ sở ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về phòng, chống mất cắp tài sản, hành lý ký gửi và hàng hóa vận chuyển đường hàng không trình Cục trưởng ban hành trong tháng 7/2015.
Trong giai đoạn chưa ban hành tiêu chuẩn cơ sở, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp cụ thể trong tháng 7/2015 như: Xác định danh mục các công việc có liên quan tới việc lợi dụng vị trí, việc làm để trộm cắp tài sản, trên cơ sở đó ban hành quy trình cụ thể và có hình thức giám sát đối với quy trình làm việc; Phân công trách nhiệm và có hình thức xử lý cụ thể, đặc biệt chú trọng việc chịu trách nhiệm chính của người đứng đầu trong từng ca, kíp, tổ, đội… trong việc để xảy ra hành vi trộm cắp tài sản, trên cơ sở quy định cụ thể trách nhiệm của lãnh đạo các cấp ở đơn vị trực tiếp xử lý hành lý, hàng hóa trong dây chuyền vận chuyển; Xây dựng hòm thư tố giác hành vi trộm cắp tài sản tại cơ quan, đơn vị; Kiểm tra, rà soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào khu vực hạn chế và tại cảng hàng không, sân bay; Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy định rõ việc tuyển dụng và đối tượng được tuyển dụng, đặc biệt là lực lượng lao động giản đơn, hợp đồng, lao động thời vụ… làm việc tại khu bay, khu vực cách ly, khu vực hạn chế… trên nguyên tắc chú trọng tới việc kiểm soát về nhân thân, lý lịch nhằm bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn hàng không; Tiến hành luân chuyển lực lượng lao động trực tiếp tại các ca, kíp, tổ, đội… theo nguyên tắc không duy trì các ca, kíp cố định trong thời gian dài nhằm loại bỏ hiện tượng thông đồng, móc nối nhằm trộm cắp tài sản, hành lý;  Xem xét xây dựng quy chế lương, thu nhập phù hợp với công việc trên nguyên tắc khuyến khích người lao động làm việc lâu dài tại đơn vị và phù hợp với mặt bằng thu nhập của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tương tự tại cảng hàng không, sân bay…
Cục trưởng Lại Xuân Thanh cũng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường và kịp thời trao đổi, cung cấp đầy đủ thông tin giữa các đơn vị trên cùng một địa bàn cảng hàng không liên quan tới các vụ việc thất lạc, mất cắp hành lý, hàng hóa. Khi xảy ra vụ việc phải kịp thời thông tin cho các cơ quan, lực lượng chức năng: Công an, An ninh hàng không, Cảng vụ hàng không để triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp đồng thời công khai kết quả xử lý vụ việc cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.
                                                                                      Bảo Anh