Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường lăn – Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài

Thứ Ba, 01/07/2014 - 15:15 GMT+7

Dự án : Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường lăn – Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài theo Quyết định số 302/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 30/01/2008.

1. Tên dự án : Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường lăn – Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài
2. Quyết định của cấp có thẩm quyền: Quyết định số 302/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 30/01/2008.
3. Chủ đầu tư: Cục Hàng không Việt Nam
4. Nội dung, quy mô đầu tư: Cải tạo nâng cấp hệ thống đường lăn đảm bảo khai thác các loại máy bay dân dụng cấp E.