Dự án thành phần II: “ Xây dựng nhà ga hành khách– CHK Tuy Hòa” thuộc Dự án “Xây dựng khu hàng không dân dụng phía Đông – CHK Tuy Hòa”

Thứ Ba, 01/07/2014 - 15:19 GMT+7

Dự án: “Xây dựng khu hàng không dân dụng phía Đông – CHK Tuy Hòa” theo Quyết định số 472/QĐ-TCTCHKMN ngày 21/3/2012.

1. Tên dự án:  “Xây dựng khu hàng không dân dụng phía Đông – CHK Tuy Hòa”
2. Quyết định của cấp có thẩm quyền: Quyết định số 472/QĐ-TCTCHKMN ngày 21/3/2012.
3. Chủ đầu tư: Tổng Công ty CHK Việt Nam
4. Nội dung, quy mô đầu tư: Xây dựng nhà ga hành khách với tổng diện tích  sàn 3800m2 theo tiêu chuẩn cấp 4C; xây dựng sân đỗ ô tô, hệ thống đường giao thông ra vào khu vực nhà ga, nhà phụ trợ kỹ thuật.