Dự án thành phần I: “Xây dựng đường lăn và sân đỗ máy bay – CHK Tuy Hòa” thuộc Dự án “Xây dựng khu hàng không dân dụng phía Đông – CHK Tuy Hòa”

Thứ Ba, 01/07/2014 - 15:20 GMT+7

Dự án: “Xây dựng khu hàng không dân dụng phía Đông – CHK Tuy Hòa” theo Quyết định số 2383/QĐ-TCTCHKMN ngày 26/12/2011.

1. Tên dự án: “Xây dựng khu hàng không dân dụng phía Đông – CHK Tuy Hòa”
2. Quyết định của cấp có thẩm quyền: Quyết định số 2383/QĐ-TCTCHKMN ngày 26/12/2011.
3. Chủ đầu tư: Tổng Công ty CHK Việt Nam
4. Nội dung, quy mô đầu tư: Xây dựng đường lăn nối từ đường lăn song song vào sân đỗ máy bay, xây mới sân đỗ máy bay đáp ứng 3 vị trí đỗ máy bay A320/A321 và tương đương; Xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng cùng các công trình phụ trợ khác.