Dự án Xây dựng nhà ga hành khách Cảng hàng không Cát Bi

Thứ Ba, 26/08/2014 - 15:58 GMT+7

Tên dự án : Xây dựng nhà ga hành khách CHK Cát Bi. Địa điểm đầu tư: Cảng hàng không Cát Bi

1. Tên dự án : Xây dựng nhà ga hành khách CHK Cát Bi
2. Địa điểm đầu tư: Cảng hàng không Cát Bi
3. Mục tiêu chính: Đáp ứng 2 triệu khách/năm
4. Loại/Nhóm Dự án: Dự án nhóm A
5. Thời gian thực hiện: 2014-2015
6. Kinh phí đầu tư: 800,000 triệu
7. Nguồn vốn: khấu hao tài sản + phát triển đầu tư