Dự án mở rộng nhà ga quốc tế -CHK Quốc tế Tân Sơn Nhất

Thứ Ba, 26/08/2014 - 16:00 GMT+7

Tên dự án : mở rộng nhà ga quốc tế -CHK Quốc tế Tân Sơn Nhất. Địa điểm đầu tư: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

1. Tên dự án : mở rộng nhà ga quốc tế -CHK Quốc tế Tân Sơn Nhất
2. Địa điểm đầu tư: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất
3. Mục tiêu chính: Đáp ứng 5 triệu khách/năm
4. Loại/Nhóm Dự án: Dự án nhóm A
5. Thời gian thực hiện: 2014-2015
6. Kinh phí đầu tư: 1,300,000 triệu
7. Nguồn vốn: vốn vay