Dự án Xây dựng nhà làm việc của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Thứ Ba, 26/08/2014 - 16:01 GMT+7

Tên dự án : Xây dựng nhà làm việc của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.Địa điểm đầu tư: Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

1.Tên dự án : Xây dựng nhà làm việc của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài
2.Địa điểm đầu tư: Cảng hàng không  Quốc tế Nội Bài
3.Mục tiêu chính: Xây dựng nhà làm việc của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài
4.Loại/Nhóm Dự án: Dự án nhóm B
5.Thời gian thực hiện: 2014-2015
6.Kinh phí đầu tư:100,000 triệu
7.Nguồn vốn: khấu hao tài sản + Đầu tư phát triển