Dự án Hệ thống ILS và đèn tín hiệu Cảng hàng không Thọ Xuân

Thứ Ba, 26/08/2014 - 16:02 GMT+7

Tên dự án : Hệ thống ILS và đèn tín hiệu Cảng hàng không Thọ Xuân. Địa điểm đầu tư: Cảng hàng không Thọ Xuân

1.Tên dự án : Hệ thống ILS và đèn tín hiệu Cảng hàng không Thọ Xuân
2. Địa điểm đầu tư: Cảng hàng không Thọ Xuân
3.Mục tiêu chính: Đáp ứng CAT I theo tiêu chuẩn ICAO
4.Loại/Nhóm Dự án: Dự án nhóm B
5.Thời gian thực hiện: 2014
6.Kinh phí đầu tư: 110,000 triệu
7.Nguồn vốn: khấu hao tài sản + phát triển đầu tư