Dự án Kéo dài và nâng cấp đường hạ cất cánh –cảng hàng không Pleiku

Thứ Ba, 26/08/2014 - 16:04 GMT+7

Tên dự án : Kéo dài và nâng cấp đường hạ cất cánh –Cảng hàng không Pleiku.Địa điểm đầu tư: Cảng hàng không Pleiku

1.Tên dự án : Kéo dài và nâng cấp đường hạ cất cánh –Cảng hàng không Pleiku
2.Địa điểm đầu tư: Cảng hàng không Pleiku
3.Mục tiêu chính: Đáp ứng  được loại tàu bay A321
4.Loại/Nhóm Dự án: Dự án nhóm B
5.Thời gian thực hiện: 2014-2015
6.Kinh phí đầu tư: 930,000 triệu
7.Nguồn vốn: khấu hao tài sản + phát triển đầu tư + NSNN