Dự án Xây dựng nhà ga hành khách Cảng hàng không Thọ Xuân

Thứ Ba, 26/08/2014 - 16:04 GMT+7

Tên dự án : Xây dựng nhà ga hành khách Cảng hàng không Thọ Xuân.Địa điểm đầu tư: Cảng hàng không Thọ Xuân

1.Tên dự án : Xây dựng nhà ga hành khách Cảng hàng không Thọ Xuân
2.Địa điểm đầu tư: Cảng hàng không Thọ Xuân
3.Mục tiêu chính: Đáp ứng 600.000 khách/năm
4.Loại/Nhóm Dự án: Dự án nhóm B
5.Thời gian thực hiện: 2014-2015
6.Kinh phí đầu tư: 200,000 triệu
7.Nguồn vốn: khấu hao tài sản + phát triển đầu tư