Dự án đầu tư các trạm ADS-B tại khu vực phía Bắc

Thứ Ba, 26/08/2014 - 16:06 GMT+7

Tên dự án : đầu tư các trạm ADS-B tại khu vực phía Bắc.Địa điểm đầu tư: Nội Bài, Cái Bi, Điện Biên, Mộc Châu, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới

1.Tên dự án : đầu tư các trạm ADS-B tại khu vực phía Bắc
2.Địa điểm đầu tư: Nội Bài, Cái Bi, Điện Biên, Mộc Châu, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới
3.Mục tiêu chính: xây dựng các trạm ADS-B
4.Loại/Nhóm Dự án: Dự án nhóm C
5.Thời gian thực hiện: 2014
6.Kinh phí đầu tư: 33,761 triệu
7.Nguồn vốn: Đầu tư phát triển