Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh 1A Nội Bài

Thứ Ba, 26/08/2014 - 16:08 GMT+7

Tên dự án : Sửa chữa đường cất hạ cánh 1A Nội Bài.Địa điểm đầu tư: CHKQT Nội Bài

1.Tên dự án : Sửa chữa đường cất hạ cánh 1A Nội Bài
2.Địa điểm đầu tư: CHKQT Nội Bài
3.Mục tiêu chính: Đáp ứng khai thác máy bay B747-4000 và tương đương
4.Loại/Nhóm Dự án: Dự án nhóm B
5.Thời gian thực hiện: 2014
6.Kinh phí đầu tư: 526, 342 triệu
7.Nguồn vốn: Đầu tư phát triển + SCL.