Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về việc đảm bảo kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

Thứ Ba, 28/03/2017 - 08:13 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo “Thông tư  quy định về việc đảm bảo kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam”  nhằm thay thế Thông tư số 38/2014/TT-BGTVT ngày 05/9/2014.

Ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Cục Hàng không Việt Nam (qua Phòng Khoa học công nghệ và môi trường bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ toannn@caa.gov.vn.

Nội dung Dự thảo xem tại đây.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website