Lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn các nội dung liên quan đến thiết kế, khai thác sân bay trực thăng

Thứ Hai, 11/09/2023 - 14:20 GMT+7

Nội dung chi tiết Dự thảo Hướng dẫn các nội dung liên quan đến thiết kế, khai thác sân bay trực thăng.

Đường link hồ sơ chi tiết./.