Lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn lập Tài liệu khai thác sân bay và Tài liệu khai thác công trình (tu chỉnh lần 3).

Thứ Ba, 05/09/2023 - 09:19 GMT+7

Dự thảo lấy ý kiến Hướng dẫn lập Tài liệu khai thác sân bay và Tài liệu khai thác công trình (tu chỉnh lần 3)./.