Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng

Thứ Tư, 22/03/2023 - 16:17 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Thông báo của Bộ Công an về kết quả kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về quản lý, sử dụng mạng máy tính nội bộ, mạng máy tính có kết nối Internet, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng phù hợp với các quy định hiện nay.


(Ảnh minh họa).

Khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống thông tin chưa được phê duyệt cấp độ; rà soát, điều chỉnh, phê duyệt lại hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin (nếu cần).

Ngoài ra, định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin do đơn vị quản lý, vận hành để kịp thời pháthiện những sơ hở, hạn chế, triển khai giải pháp khắc phục.

Đồng thời chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, trình độ kỹ thuật; quan tâm tới cán bộ trực tiếp làm công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của đơn vị./.