THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển và Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển vòng kiểm tra, sát hạch

Thứ Hai, 26/09/2022 - 13:57 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

68/2000/NĐ-CP

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2022


 

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện, triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển vòng kiểm tra, sát hạch lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và thời gian kiểm tra, sát hạch


         

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam năm 2022 đã ra Thông báo số 03/CHK-HĐTD về Danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện; Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn dự tuyển vòng kiểm tra, sát hạch lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và thời gian kiểm tra, sát hạch. Cụ thể như sau:


I. Kết quả xét tuyển:

1. Người đủ điều kiện dự tuyển vòng kiểm tra, sát hạch: 09 người, trong đó:

- Vị trí nhân viên phục vụ: 05 người (có Danh sách kèm theo).

- Vị trí nhân viên bảo vệ: 04 người (có Danh sách kèm theo).

2. Người không đủ điều kiện dự tuyển vòng kiểm tra, sát hạch.

- Vị trí nhân viên bảo vệ: 02 người (có Danh sách kèm theo).

II. Thời gian kiểm tra, sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

1. Hình thức và nội dung sát hạch: Phỏng vấn về chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm.

2. Thời gian tổ chức sát hạch: Phỏng vấn trong ngày, từ 08 giờ 30 phút ngày 04/10/2022

3. Địa điểm: Trụ sở Cục Hàng không Việt Nam - địa chỉ: Số 119 Nguyễn Sơn, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội.


III. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển vòng kiểm tra, sát hạch lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: xem tại đây

Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam năm 2022 thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh đăng ký tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam năm 2022 được biết và thực hiện.


Lưu ý:

          - Các thí sinh đến phỏng vấn, sát hạch phải tuân thủ quy định về thời gian tổ chức và quy định của cơ quan; trang phục công sở, đầu tóc gọn gàng;

          - Khi thí sinh đến/về phòng vấn, sát hạch phải mang theo: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu và kèm theo Thông báo này.

 

Nội dung chi tiết, xem tại đây