Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy của các hãng Hàng không Việt Nam – 4 tháng năm 2022

Thứ Bảy, 07/05/2022 - 19:34 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng Hàng không Việt Nam - 04 tháng năm 2022