Lấy ý kiến Dự thảo Chương trình đào tạo chi tiết nhân viên hàng không nhóm "Khai thác cảng hàng không, sân bay"

Thứ Năm, 20/01/2022 - 16:45 GMT+7

Dự thảo Chương trình đào tạo chi tiết nhân viên hàng không nhóm "khai thác cảng hàng không, sân bay"