Hồ sơ Báo cáo giữa kỳ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Cam Ranh, Pleiku, Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ Năm, 30/12/2021 - 18:09 GMT+7

Hồ sơ Báo cáo giữa kỳ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Cam Ranh, Pleiku, Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xem tại đây