Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý cảng hàng không, sân bay

Thứ Năm, 30/12/2021 - 07:32 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải vừa ký ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải bao gồm:

 

-Thủ tục hành chính về cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay;

- Thủ tục hành chính về giao đất tại cảng hàng không, sân bay;

- Thủ tục hành chính về gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay.

 

Cơ sở để bãi bỏ các thủ tục hành chính nêu trên là Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2022./.