Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam Tháng 12/2021 (Giai đoạn từ 19/11/2021 - 18/12/2021)

Thứ Tư, 22/12/2021 - 14:03 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam- Tháng 12/2021 (Giai đoạn từ 19/11/2021 - 18/12/2021)