Kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch,Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022.

Thứ Ba, 21/12/2021 - 14:59 GMT+7

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị triển khai Kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch,Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, Cục trưởng yêu cầu chung đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), các hãng  hàng không Việt Nam, các Cảng vụ Hàng không thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022; công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị và xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong giai đoạn Tết Dương lịch, Tết Nguyên và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022.


Đối với các nhiệm vụ cụ thể, Cục trưởng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải tại các thành phố, địa phương và cơ quan chức năng có thẩm quyền để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc tại các cảng hàng không, sân bay, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

 

Đồng thời tiếp tục nâng cao ý thức, nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19,thực hiện đầy đủ các biện pháp  phòng,  chống dịch trong tình hình mới theo các chỉ đạo và văn bản của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và phần V của Quy định tạm thời tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát  hiệu quả dịch COVID-19 ban  hành  kèm  theo  Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021của Bộ Giao thông vận tải. 


Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục trưởng yêu cầu các hãng xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác đảm bảo an ninh, an toàn; xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giảm đến mức thấp nhất việc chậm chuyến, hủy chuyến bay; tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn hàng không. Đồng thời tiếp tục nâng  cao ý  thức, nghiêm  túc      trách  nhiệm cao trong công  tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và mục 2, phần IV và phần VI của Quy định tạm thời nêu tại Quyết định số 1840 của Bộ Giao thông vận tải.

 

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên ngành hàng không, Cục trưởng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên ngành hàng không tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an ninh, an toàn khi phục vụ chuyến bay, hành khách, tham gia giao thông tại khu vực cảng hàng không, sân bay; yêu  cầu các cán bộ, nhân viên thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong khi làm nhiệm vụ theo tinh thần ý thức, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

 

Cục trưởng cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không phổ biến, quán triệt các nội dung Kế hoạch của Bộ GTVT, Chỉ thị này đến các cơ quan, đơn vị hoạt động trên địa bàn các cảng hàng không. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh thực phẩm trên các chuyến bay, tại các cảng hàng không; kiểm tra, giám sát các chuyến bay chậm chuyến, hủy chuyến; nghĩa vụ của các hãng hàng không Việt Nam đối với hành khách trong trường hợp chậm, hủy chuyến.

Ngoài ra cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị tại cảng hàng không, sân bay và yêu  cầu các  cán  bộ, nhân  viên của đơn vị thực hiện đầy đủ các  biện pháp phòng,chống dịch COVID-19 theo quy định và theo mục 1, phần IX và phần VI của Quy định tạm thời nêu tại Quyết định số 1840 của Bộ Giao thông vận tải.


Đối với các tổ chức tham mưu thuộc Cục, Cục trưởng yêu cầu Văn phòng phụ trách số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ của Cục HKVN. Phòng Vận tải hàng không chủ trì, tổng hợp báo cáo Bộ GTVT tình hình an ninh, an toàn tại cảng hàng không, số liệu vận chuyển, chậm hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam; Phòng An ninh hàng không theo dõi, báo cáo về tình  hình  an  ninh  hàng không, an ninh trật tự tại cảng hàng không; Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay theo dõi, báo cáo về tình hình an toàn khai thác tàu bay; Phòng Quản lý hoạt động bay theo dõi, báo cáo về tình hình quản lý, điều hành bay và an toàn hoạt động bay; Phòng Quản lý cảng hàng  không  sân  bay theo dõi, báo cáo về tình hình an toàn khai thác cảng, cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không…/.