Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam 11 tháng năm 2021

Thứ Ba, 07/12/2021 - 16:37 GMT+7

Tổng hợp số liệu OTP của các hãng hàng không Việt Nam 11 tháng năm 2021