Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam Tháng 9/2021 (giai đoạn từ 19/8/2021 - 18/9/2021)

Thứ Ba, 21/09/2021 - 14:22 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng HKVN tháng 9 năm 2021