Số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam 8 tháng năm 2021

Thứ Ba, 07/09/2021 - 14:07 GMT+7

Số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy của các hãng hàng không Việt Nam, 8 tháng năm 2021