Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng HKVN 04 tháng đầu năm 2021

Thứ Ba, 11/05/2021 - 08:01 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến (OTP) của các hãng HKVN 04 tháng đầu năm 2021