Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam Tháng 4/2021 (Giai đoạn từ 19/3/2021 - 18/4/2021)

Thứ Hai, 26/04/2021 - 09:06 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam -Tháng 4/2021 (Giai đoạn từ 19/3/2021 - 18/4/2021)