Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam – 3 tháng đầu năm 2021

Thứ Ba, 13/04/2021 - 10:27 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam-3 tháng đầu năm 2021