Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam Tháng 3/2021 (Giai đoạn từ 19/2/2021 - 18/3/2021)

Chủ Nhật, 28/03/2021 - 08:45 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam - Tháng 3 (Giai đoạn từ 19/2/2021-18/3/2021)