Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT

Thứ Năm, 07/01/2021 - 08:08 GMT+7

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu triển khai sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT năm 2020.

Để  thực hiện cơ chế một cửa, một cửa  liên  thông  trong giải quyết thủ  tục hành chính năm 2020, Bộ  trưởng Bộ Giao  thông vận  tải (GTVT) đã ban hành các Quyết định: số 1032/QĐ-BGTVT ngày 26/5/2020 về việc công bố danh mục  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa; số 2461/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2020 về việc công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính. Đến nay việc bổ sung các  thủ  tục hành chính  theo danh mục công bố  tại các Quyết định nêu trên đã hoàn  thành trên Hệ  thống  thông  tin Một cửa điện  tử Bộ GTVT.


Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 04 táng 01 năm 2021, chính  thức  tiếp nhận, xử  lý hồ sơ các  thủ  tục hành chính  theo cơ chế một cửa, một cửa  liên  thông.

Do vậy, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục  trực thuộc Bộ sử dụng Hệ  thống  thông  tin một cửa điện  tử để  tiếp nhận, giải quyết,  trả kết quả  theo đúng quy  trình điện  tử  đối với việc giải quyết  từng  thủ  tục  hành chính đã được ban hành. Đồng thời, tổng  hợp  các  khó  khăn,  vướng mắc  trong  quá  trình  thực  hiện,  kịp  thời phản ánh về Văn phòng Bộ và Trung tâm Công nghệ thông tin để tham mưu giải quyết./.