Lấy ý kiến Dự thảo báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống CHK, SB toàn quốc giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Ba, 27/10/2020 - 16:54 GMT+7

Nội dung chi tiết xem tại đây