Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ chi tiết quy hoạch xây dựng khu chức năng cảng hàng không Phan Thiết

Thứ Năm, 26/03/2020 - 14:55 GMT+7

QHXD CHKPT 01QHXD CHKPT 02QHXD CHKPT 03QHXD CHKPT 04QHXD CHKPT 05QHXD CHKPT 06QHXD CHKPT 07QHXD CHKPT 08QHXD CHKPT 08.2 ; QHXD CHKPT 09QHXD CHKPT 10QHXD CHKPT 10QHXD CHKPT 11QHXD CHKPT 12QHXD CHKPT 13QHXD CHKPT 14QHXD CHKPT 15QHXD CHKPT 15.2QHXD CHKPT 15.3;

Văn bản đấu nối hạ tầng kỹ thuật

Báo cáo Hội đồng thẩm định


Công văn số 588

Giải trình QH 1-500 PT

Thuyết minh QH 1-500 PT

Danh mục hồ sơ.