Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Ba, 02/07/2019 - 09:01 GMT+7

Thông báo số 2818/TB-HĐTT ngày 01 tháng 7 năm 2019 về kết quả thi tuyển công chức năm 2018 của Cục Hàng không Việt Nam
Quyết định số 1414/QĐ-CHK ngày 28 tháng 6 năm 2019 về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của Cục Hàng không Việt Nam