Thông báo về việc tổ chức thực hiện kế hoạch thi tuyển công chức Cục Hàng không Việt Nam năm 2018

Thứ Ba, 09/04/2019 - 14:11 GMT+7

Thông báo về việc tổ chức kế hoạch thi tuyển công chức

Quyết định số 585/QĐ-CHK ngày 19/3/2019 của Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2018