Đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo nguồn nhân lực ngành Hàng không giai đoạn 2014 - 2020”

Thứ Sáu, 01/12/2017 - 15:55 GMT+7

Triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đây là ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Đinh Việt Thắng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo nguồn nhân lực ngành Hàng không giai đoạn 2014 - 2020”.

Chiều ngày 29/11/2017, tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Đinh Việt Thắng đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo nguồn nhân lực ngành Hàng không giai đoạn 2014 - 2020”. 


Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Học viện Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các trung tâm đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không,…

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Phạm Văn Hảo cho biết, hiện nay, toàn ngành Hàng không Việt Nam có trên 38.980 người, tăng khoảng 19,4% so với 32.640 người của năm 2012, tăng bình quân gần 4,3%/năm. Hệ thống cơ sở đào tạo nhân lực ngành Hàng không chủ yếu gồm: Học viện Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải và 17 cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không nội bộ của các doanh nghiệp hàng không.

Đại diện một số doanh nghiệp lớn và các cơ sở đào tạo đã trình bày tham luận tại Hội nghị về tình hình thực hiện Đề án của đơn vị, nêu ra các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước. Hầu hết các kiến nghị đề xuất đều được Cục trưởng Đinh Việt Thắng giải đáp ngay tại Hội nghị, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuộc Cục Hàng không Việt Nam triển khai thực hiện nhanh trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Đinh Việt Thắng khẳng định, qua gần 4 năm thực hiện Đề án, về cơ bản lực lượng lao động ngành Hàng không đã đáp ứng được yêu cầu phát triển; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên hàng không được nâng lên đáng kể; hệ thống chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không đáp ứng được cơ bản tiêu chuẩn của quốc tế,... Tuy nhiên, Cục trưởng cũng nêu rõ, một số doanh nghiệp trong ngành triển khai thực hiện Đề án còn chậm, một số mục tiêu của Đề án đặt ra chưa thực hiện được, như chưa thành lập được cơ sở đào tạo phi công cơ bản hoàn chỉnh tại Việt Nam;việc đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo, củng cố phát triển Học viện Hàng không Việt Nam chưa được các cấp quan tâm đúng mức. Đặc biệt, Cục trưởng nhấn mạnh, công tác dự báo, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực hàng không còn hạn chế.

Về giải pháp thực hiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành hàng không trong thời gian tới, Cục trưởng Đinh Việt Thắng cho biết, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp quan trọng. Đó là nâng cao vai trò chỉ đạo, điều phối của Nhà chức trách hàng không;Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục nghiên cứu và xây dựng quy hoạch, chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành hàng không; xây dựng, cập nhật tiêu chuẩn chức danh nhân viên hàng không theo tiêu chuẩn của quốc tế; triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực; các cơ sở đào tạo phải đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo, nhất là hệ thống cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, giáo viên; tập trung vào đào tạo chuyên ngành, chuyên sâu; thủ trưởng các doanh nghiệp hàng không cần hợp tác, liên kết chặt chẽ với cơ sở đào tạo, nhất là với Học viện Hàng không Việt Nam, đảm bảo sự hợp tác, liên kết mang lại hiệu quả cao trong việc tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạonhằm khai thác tối đa nguồn lực từ bên ngoài.

Sau Hội nghị này, từng đơn vị trong ngành Hàng không cần triển khai tổng kết công tác thực hiện Đề án tại đơn vị để rà soát, đánh giá toàn bộ hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, các đơn vị tiến hành bổ sung, điều chỉnh mục tiêu và kế hoạch thực hiện cho phù hợp với giai đoạn tiếp theo, Cục trưởng Đinh Việt Thắng chỉ đạo./.

(Phòng Tổ chức cán bộ)