Công ước Mông-rê-an 1999 và Nghị định thư Montreal 2014

Thứ Năm, 16/11/2017 - 11:14 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại công văn số 12300/GTVT-PC ngày 14/11/2017 về tổ chức thực hiện ngày pháp luật Việt Nam, Phòng Pháp chế thực hiện đăng bài viết về "Việt Nam triển khai gia nhập Công ước Mông-rê-an 1999 và Nghị định thư Montreal 2014.

Nội dung bài viết xem tại đây